Русский
התקשרו אלינו
ונסייע
02-6242206

תהליך הברור מבוסס על הצגת מסמכים שונים המסיעים לבית הדין לקבל את החלטתו.

 

שלב א:

פניה למרכז שורשים : טלפון 02-6242206 וקבלת הסבר על התהליך ומה יש לשלוח לנו לצורך הברור

 

 

שלב ב:

משלוח החומר הקיים למרכז שורשים במייל או בפקס

 

שלב ג:

במידת הצורך פגישה של הפונה ובני משפחתו לצורך השלמת נתונים

 

שלב ד:

הכנת מסמך לבית הדין

 

שלב ה:

קביעת מועד לדיון בבית הדין

 

שלב ו:

לווי הפונה לדיון בבית הדין הרבני