עברית
Позвоните мы
будем рады
помочь вам
02-6242206
Задать вопрос….
Ф.И.О.
Телефон:
Мейл:
Тема:

«Центр Шорашим-Цоар»
Помощь в подтверждении еврейства.

Ул. Канфей Нешарим 13, «Бейт Инбар» , вход «Б», 4-й этаж, Иерусалим.
Телефон: 02-6242206
shorashimc@gmail.com